INŽENÝRSKÁ ŘEŠENÍ PRO
KONSTRUKCE A MOSTNÍ
STAVBY

 • DOPRAVNÍ STAVBY
 • MOSTNÍ STAVBY
 • PRŮMYSLOVÉ STAVBY
 • INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE
 •  
 • NOVOSTAVBY
 • OPRAVY, REKONSTRUKCE

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. úspěšně působí od roku 1992, kdy navázala na činnost bývalé projekce Dopravních staveb Olomouc.

Hlavní činností kanceláře je komplexní zajištění všech stupňů projektové dokumentace dopravních staveb, zejména mostních objektů, včetně veškeré inženýrské činnosti od zahájení přípravy záměru až po jeho dokončení.

Pro projekční činnost máme od roku 1998 zaveden a udržován integrovaný systém kvality odpovídající požadavkům
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

data data data data data

V současné době v kanceláři pracuje 30 zaměstnanců, z toho 20 projektantů a 7 konstruktérů, z nichž 5 má osvědčení o autorizaci na mosty a inženýrské konstrukce, 2 na statiku a dynamiku staveb a jeden na dopravní stavby. Všichni pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s projekční a konzultační činností.

Při své činnosti využíváme moderní výpočetní techniku, pro statickou analýzu využíváme kromě obecně užívaného software i vlastní systém pro posuzování předpjatého betonu. Pro grafické výstupy je používán CAD systém.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. je připravena Vám pomoci svými zkušenostmi při řešení Vašich zadání.

Nabídka služeb

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Vám nabízí následující práce
v oblasti projektové přípravy staveb.

triangle

v oboru:

 • dopravní stavby
 • mostní stavby
 • průmyslové stavby
 • inženýrské konstrukce
 • vypracování studií a investičních záměrů
 • technicko-ekonomické vyhodnocení záměrů
 • dokumentace pro územní řízení, včetně jejich projednání a zajištění právoplatného územního rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení, včetně jejich projednání a zajištění právoplatného stavebního povolení
 • dokumentace pro zadání staveb
 • realizační dokumentace staveb, včetně autorského dozoru
 • výrobní dokumentace, výrobně technické dokumentace

Dále nabízíme

 • statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí
 • expertní posudky a audity staveb
 • běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů (oprávnění Ministerstva dopravy a spojů)
 • provádění technických dozorů staveb včetně funkce koordinátora BOZP (a všech požadovaných oprávnění)
 • zpracování mostních listů, pasportizace, apod.
 • návrhy rekonstrukcí a sanace staveb

Ve spolupráci se specializovanými firmami zajišťujeme dle potřeby pro výše uvedené činnosti práce

diagnostické / geodetické / inženýrsko-geologické

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst na pozice:

zodpovedny-projektant

Zodpovědný projektant

Požadavky:

 • autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 • praxe min. 6 let
 • zkušenosti s vedením projekční skupiny
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
konstrukter

Vedoucí / zodpovědný projektant

Požadavky:

 • autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
 • praxe min. 6 let
 • zkušenosti s vedením projekční skupiny
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
projektant

Projektant

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru konstrukce a dopravní stavby (Ing.), zaměření betonové mosty a konstrukce
 • znalost grafických a výpočetních programů
 • řidičský průkaz pro osobní automobil
konstrukter

Konstruktér

Požadavky:

 • ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (Bc.) v oboru konstrukce a dopravní stavby
 • znalost grafických programů (AutoCAD)

Referenční stavby

Na požádání Vám poskytneme podrobné reference o námi vypracovaných projektech.

Výběr realizovaných projektů

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Kontakty

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sidlo
adresaOsová 20
625 00 Brno
Česká republika

IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
ID datové schránky: 64uu6mg
phone+420 547 212 053

cellphone+420 602 756 176

mailinfo@pris.cz

sidlo
Sekretariát
Zita Jéglová
zita.jeglova@pris.cz
+420 547 212 053
+420 739 051 276
Ing. Sandra Holá
sandra.hola@pris.cz
+420 547 212 053
Vedení společnosti
Ing. Zdeněk Neudert
zdenek.neudert@pris.cz
+420 547 212 235
+420 724 045 881
Ing. Jiří Šrubař
jiri.srubar@pris.cz
+420 547 212 053
+420 602 786 210
Ing. Martin Řehulka
martin.rehulka@pris.cz
+420 547 212 236
+420 602 470 109
Vedoucí projektových skupin
(I) Ing. Svatopluk Zobek
svatopluk.zobek@pris.cz
+420 547 212 081
+420 601 592 300
(II) Ing. Dalibor Diviš
dalibor.divis@pris.cz
+420 547 214 460
+420 724 585 764
(III) Ing. Bronislav Šustr
bronislav.sustr@pris.cz
+420 547 214 128
+420 776 234 448
(IV) Ing. Magda Zdražilová
magda.zdrazilova@pris.cz
+420 547 214 461
+420 734 248 809
Projektová skupina I
Ing. Patrik Podškubka
patrik.podskubka@pris.cz
+420 547 212 081
Ing. Michal Repta
michal.repta@pris.cz
+420 547 212 081
+420 776 497 937
Dobromila Čížková
dobromila.cizkova@pris.cz
Bc. Jakub Ilčík
jakub.ilcik@pris.cz
Bc. Eva Kalísová
eva.kalisova@pris.cz
Bc. Jan Škarda
jan.skarda@pris.cz
Projektová skupina II
Ing. Rostislav Otevřel
rostislav.otevrel@pris.cz
+420 547 214 460
+420 724 972 990
Ing. Tomáš Svoboda
tomas.svoboda@pris.cz
+420 547 214 460
Ing. Karel Zifčák
karel.zifcak@pris.cz
+420 547 214 460
Bc. Rostislav Krč
rostislav.krc@pris.cz
Bc. Gabriela Tomisová
gabriela.tomisova@pris.cz
Projektová skupina III
Ing. Petra Komárková
petra.komarkova@pris.cz
+420 547 214 128
Ing. Pavel Nani
pavel.nani@pris.cz
+420 547 214 128
Ing. Tomáš Navrátil
tomas.navratil@pris.cz
+420 547 214 128
Ing. Andrea Tuchyňová
andrea.tuchynova@pris.cz
+420 547 214 128
Projektová skupina IV
Ing. David Lerch
david.lerch@pris.cz
+420 547 214 461
+420 776 219 750
Ing. Radek Pučálka
radoslav.pucalka@pris.cz
+420 547 214 461
+420 721 303 334
Ing. Adam Russnák
adam.russnak@pris.cz
+420 547 214 461
+420 774 217 607
Bc. Eliška Mertová
eliska.mertova@pris.cz
Technický dozor
Ing. Albert Jurkovič
albert.jurkovic@pris.cz
+420 728 066 246
+420 547 214 461
Planografie
Anna Jakubková
anna.jakubkova@pris.cz
+420 547 214 461
top